CHWEDORUK, R. O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 5-24, 15 grudz. 2003.