MADERA, A. J. Myƛl polityczna Jacka Kuronia. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 101-121, 15 grudz. 2003.