WRÓBLEWSKA, M. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pod red. Stanisławy Borkowskiej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 194-199, 15 grudz. 2003.