ZIELIƃSKI, W. Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 1, p. 11-23, 15 cze. 2005.