RACHWAŁ, M. Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 145-159, 15 grudz. 2005.