GROCHOWSKI, R. Maria Jarosz, Polska. Ale jaka?. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 226-230, 15 grudz. 2007.