STANKIEWICZ, W. Konsekwencje zmian polityczno-ekonomicznych w Rosji po upadku komunizmu. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 95-118, 15 grudz. 2007.