POTYRAŁA, A. Polska polityka azylowa. Ujęcie prawno-instytucjonalne. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 2, p. 27-46, 15 grudz. 2008.