SOBCZAK, W. Ochrona dziedzictwa kultury w systemie prawnym Unii Europejskiej. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 3, p. 105-124, 15 wrz. 2009.