LESIEWICZ, E. Polska debata polityczna wobec eurokonstytucji. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 4, p. 53-68, 15 grudz. 2009.