KRAƚ, I. Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce. ƚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, n. 1, p. 137-154, 15 mar. 2017.