Rewizorski, Marek. 2011. „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich Oraz Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 45-64. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.03.