Kopys, Tadeusz. 2012. „Polityka Obrony mniejszości Narodowych I Polityka Zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra W Stosunkach węgiersko-słowackich I węgiersko-rumuńskich”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 175-92. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.1.06.