Malendowicz, Paweł. 2013. „Zideologizowanie Przekazu Prasy Radykalnych ruchów społecznych W kontekście Tabloidyzacji mediów (przykład Prasy Ruchu Anarchistycznego)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 293-314. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.16.