Jurga-Wosik, Ewa. 2013. „Sportowe Pasje Kobiet. Przyczynek Do jakościowych Badań Nad zawartością treści W Prasie Regionalnej I Lokalnej Wielkopolski Oraz Jej Pogranicza”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 329-56. https://doi.org/10.14746/ssp.2013.1.18.