Szynol, Adam. 2014. „Cyfryzacja Polskiej Telewizji – możliwość Rozwoju Czy Stracone Szanse”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2 (czerwiec):39-66. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.2.3.