Baymolda, Dosan. 2014. „Unia Europejska I Kazachstan: Stan Obecny I przyszłość”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4 (grudzień), 159-66. https://doi.org/10.14746/ssp.2014.4.8.