Antczak, Anna, i Zdzisław Śliwa. 2018. „Security Dilemmas of the Baltic Region”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3 (grudzień):119-34. https://doi.org/10.14746/ssp.2018.3.8.