Brańka, Tomasz. 2019. „Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich W Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3 (czerwiec):5-23. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.1.