Kobierecki, Michał Marcin. 2019. „Międzynarodowe Organizacje Sportowe Jako Aktorzy Dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ Na państwa”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2 (czerwiec), 105-16. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.2.6.