Sabawoon, Mirza. 2019. „Strategia Unii Europejskiej Wobec Afganistanu. Wybrane Problemy”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3 (październik):181-94. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.3.9.