Galus, Aleksandra, i Yuliia Nesteriak. 2019. „Media Cyfrowe We współczesnym Konflikcie – przykład Ukrainy”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4 (grudzień):27-44. https://doi.org/10.14746/ssp.2019.4.2.