Pogonowski, Marek. 2020. „Prewencja Rentowa Jako Metoda przeciwdziałania niezdolności Do Pracy. Wybrane Aspekty”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 115-32. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.6.