Tomaszewski, Krzysztof. 2020. „Rola Czynnika Ludzkiego W kształtowaniu Polityki Energetycznej współczesnego państwa”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 147-69. https://doi.org/10.14746/ssp.2020.1.8.