Puchnina, Olga. 2021. „Adekwatna Interpretacja wartości społeczno-Politycznych Jako Problem pojęciowy W XXI W. (na przykładzie Analizy pojęć B. Constant I A. Tocqueville)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2 (czerwiec), 5-20. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.2.1.