Zabikh, Sholpan. 2021. „Działania Legislacyjne Republiki Kazachstanu Na Rzecz Zapewnienia stabilności Gospodarczej I społeczno-Politycznej Podczas Pandemii”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4 (grudzień):45-59. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.4.