Bharti, Mukesh Shankar. 2022. „Post-Komunistyczny I Polityczny rozwój Instytucjonalny W Rumunii”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec):73-97. https://doi.org/10.14746/ssp.2022.1.4.