Paszkowski, Michał. 2023. „Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock Jako Element Zapewnienia bezpieczeństwa Energetycznego Polski W myśli Politycznej Wybranych Polskich Partii Politycznych W Latach 2005-2015”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec):167-81. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.9.