Chwedoruk, Rafał. 2003. „O anachroniczności Polskiego Kapitalizmu – Niekonserwatywne Krytyki Liberalizmu We współczesnej Polsce”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2 (grudzień), 5-24. https://doi.org/10.14746/ssp.2003.2.01.