Zieliński, Wojciech. 2005. „Krytyczny Pluralizm W Mediach, Czyli Kilka Uwag O Kapitale Idei”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (czerwiec), 11-23. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.1.02.