Rachwał, Marcin. 2005. „Referendum Jako Forma udziału Obywateli W Kierowaniu Sprawami Publicznymi”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2 (grudzień), 145-59. https://doi.org/10.14746/ssp.2005.2.10.