Paradowski, Ryszard. 2007. „W Sprawie Projektu Preambuły Do Konstytucji Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (czerwiec), 37-41. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.1.03.