Narożna, Dominika, i Katarzyna Ewa Nowak. 2017. „Własność Intelektualna W Uczelni Publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec):121-36. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7.