Ossowski, Szymon. 2007. „Jan Paweł II a Demokracja”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (czerwiec), 122-34. https://doi.org/10.14746/ssp.2007.1.05.