Potyrała, Anna. 2010. „Unia Europejska Wobec Nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji I Osetii Południowej)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 15-36. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.02.