Runiewicz-Jasińska, Renata. 2010. „Zgromadzenie Bałtyckie – Instytucja trójstronnej współpracy Parlamentarnej państw bałtyckich”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1 (marzec), 133-60. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.1.08.