Potyrała, Anna. 2010. „Niepodległość Kosowa W świetle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3 (wrzesień), 27-46. https://doi.org/10.14746/ssp.2010.3.02.