Wróblewski, W. (2010) „Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersalistyczna wizja ładu światowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 221.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 217-223. doi: 10.14746/ssp.2010.3.11.