Modrzejewski, A. (2010) „Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 45-60. doi: 10.14746/ssp.2010.4.03.