Wallas, M. (2010) „Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 85-118. doi: 10.14746/ssp.2010.4.05.