Rewizorski, M. (2011) „Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 45-64. doi: 10.14746/ssp.2011.1.03.