Scheffs, Łukasz (2011) „Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 258.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 193-196. doi: 10.14746/ssp.2011.2.13.