Soroka, S. (2011) „Współdziałanie władzy ustawodawczej i wykonawczej na Ukrainie po wyborach prezydenckich w roku 2010”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 27-46. doi: 10.14746/ssp.2011.3.03.