Kopys, T. (2012) „Polityka obrony mniejszości narodowych i polityka zagraniczna Węgier. Casus Karty Węgra w stosunkach węgiersko-słowackich i węgiersko-rumuńskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 175-192. doi: 10.14746/ssp.2012.1.06.