Żyromski, M. (2012) „Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 7-26. doi: 10.14746/ssp.2012.3.01.