Sobczak, J. i Gołda-Sobczak, M. (2012) „Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 55-86. doi: 10.14746/ssp.2012.3.03.