Runc, J. (2012) „Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 207-226. doi: 10.14746/ssp.2012.4.11.