Skrzypczak, J. (2012) „Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 287-302. doi: 10.14746/ssp.2012.4.16.