Malendowicz, P. (2013) „Zideologizowanie przekazu prasy radykalnych ruchów społecznych w kontekście tabloidyzacji mediów (przykład prasy ruchu anarchistycznego)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 293-314. doi: 10.14746/ssp.2013.1.16.