Jurga-Wosik, E. (2013) „Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakościowych badań nad zawartością treści w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 329-356. doi: 10.14746/ssp.2013.1.18.